Now showing items 1-2 of 2

  • Nástroj pro podporu managementu rizik 

    Vystavěl, Jaroslav
    Tento diplomová práce se zabývá řízením rizik. Celá práce je koncipována dle současného standardu PMI. Jedná se o rozbor deseti znalostních oblastí a procesů v nich obsažených. Po vysvětlení základních pojmů z oblasti ...
  • Webová aplikace pro virtuální trenérství 

    Vystavěl, Jaroslav
    Tato práce se zabývá popisem vývoje webové a mobilní aplikace. Cílem webové aplikace je tvorba fitness plánů na základě vstupních informací od uživatelů. Cílem mobilní aplikace je notifikovat uživatele na skutečnosti ...