Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh intranetu pro podporu firemních procesů 

  Salamon, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je zavádění intranetu pro podporu firemních procesů. Na začátku jsou definovány základní pojmy dané problematiky. Poté jsem provedl analýzu situace ve firmě a analýzu současného stavu ...
 • Návrh změn IS firmy MADT, a.s. 

  Salamon, Jakub
  Bakalářská práce hodnotí stávající informační systémy firmy MADT a.s. a zabývá se návrhem možných zlepšení. Na začátku jsou definovány základní pojmy dané problematiky. Dále byla provedena důkladná analýza současného stavu ...
 • Návrh změny organizační kultury ve firmě MADT, a.s. 

  Salamon, Adam
  Předmětem předkládané diplomové práce je organizační kultura. V práci jsou vymezeny nejdůležitější pojmy, prvky, struktura, vlivy, funkce, typologie a metody analýzy obsahu organizační kultury. V rámci analýzy současného ...