Now showing items 1-2 of 2

  • Snižování emisí CO2 při výpalu hydraulických pojiv 

    Stachová, Jana
    Disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj hydraulického pojiva na bázi fluidního popílku. Práce zkoumá možnosti využití tohoto popílku do slínku tak, aby vlastnosti výsledného cementu byly srovnatelné s portlandským ...
  • Vývoj historizujicí univerzální malty se směsným pojivem 

    Lišovský, Martin
    Diplomová práce se zabývá přípravou a vlastnostmi historických malt, rozvíjí a optimalizuje v předchozích etapách navržené receptury historizujicí univerzální malty se směsným pojivem. Pojivový systém je postaven na bázi ...