Now showing items 1-1 of 1

  • Využití fluidních popílků k přípravě hydraulické maltoviny 

    Wagner, Štěpán
    Fluidní popílky, jako odpadní produkt poměrně nové technologie spalování, tzv. fluidního spalování, nelze v současné době pro výrobu stavebních hmot na rozdíl od vysokoteplotních popílků prakticky využít. Problém spočívá ...