Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba součásti "DRŽÁK" 

    Wagner, Jan
    Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia oboru 2303T010 předkládá návrh technologie výroby držáku. Na základě literární studie problematiky hlubokého tažení a výpočtů bylo navrženo tažení v nástroji, dle ...