Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikační strategie nové pobočky realitní kanceláře 

    Wagner, Miroslav
    Diplomová práca rieši návrh vhodnej komunikačnej stratégie pre novú pobočku už existujúcej realitnej kancelárie. Poznatky z odbornej literatúry, ktorými sa zaoberá teoretická časť práce predstavujú nevyhnutný základ pre ...
  • Návrh marketingové strategie společnosti 

    Wagner, Miroslav
    Bakalárska práca sa venuje problematike uplatnenia marketingu a marketingového mixu v riadení realitnej kancelárie Majesty reality, s. r. o. v Poprade, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním predaja a prenájmu nehnuteľnosti. ...