Now showing items 1-1 of 1

  • Uplatnění chlorace při dezinfekci veřejných bazénových vod 

    Wagnerová, Andrea
    Bakalářská práce je zaměřena na problematiku dezinfekce bazénových vod. Práce se zabývá jednotlivými dezinfekčními činidly na bázi chloru a bezchlorovými dezinfekčními činidly. Součástí práce je srovnání výhod a nevýhod ...