Now showing items 1-2 of 2

  • Uplatnění chlorace při dezinfekci veřejných bazénových vod 

    Wagnerová, Andrea
    Bakalářská práce je zaměřena na problematiku dezinfekce bazénových vod. Práce se zabývá jednotlivými dezinfekčními činidly na bázi chloru a bezchlorovými dezinfekčními činidly. Součástí práce je srovnání výhod a nevýhod ...
  • Závady a nedostatky bazénových provozů 

    Wagnerová, Andrea
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku závad a nedostatků bazénových provozů. Práce se zabývá jednotlivými závadami, které můžou nastat na bazénových provozech. Pro zjištění reálných závad a nedostatků na veřejných ...