Now showing items 1-2 of 2

  • Současné trendy ve výrobě tepelných výměníků 

    Wajda, Jakub
    Bakalářská práce se obsahově zaměřuje na tepelné výměníky v automobilovém průmyslu, na poslední vývoj trendů a potenciální směřování rozvoje tohoto průmyslového odvětví. První část práce se zabývá přenosem tepla a rozdělením ...
  • Výroba kroužku Pall 

    Wajda, Jakub
    Práce předkládá návrh vstřikovací formy se studeným vtokovým systémem pro zhotovení součástky typu Pall kroužek z polypropylenu. Na základě studia dané problematiky byla jako nejvhodnější metoda výroby zvolena technologie ...