Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie pro ohýbání nesymetrického ocelového profilu 

    Walach, Lukáš
    Tato diplomová práce řeší stanovení procesních parametrů zadaného ohýbaného profilu včetně výpočtu odpružení. Hodnotí rozdíly a výhody dvou různých variant technologie výroby ohýbaného dílce. Prostého ohýbání a technologie ...