Now showing items 1-2 of 2

  • Coexistence Between Dvb-T2 And Lte Systems In The 800 Mhz Band – A Measurement Methodology 

    Walach, Dominik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
    This article deals with the study of coexistence between DVB-T2 and LTE systems. Coexistence scenario between DVB-T2 and LTE systems in the 800 MHz UHF band is defined. Next, a laboratory workplace is realized, and a ...
  • Koexistence systémů DVB-T2 a LTE v pásmu 800 MHz 

    Walach, Dominik
    Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním a vyhodnocením koexistenčních scénářů, které mohou nastat mezi systémy DVB-T2 a LTE v UHF pásmu 800 MHz. Oba systémy DVB-T2 a LTE jsou stručně popsány a jsou definované jejich ...