Now showing items 1-2 of 2

  • Sledování výskytu mykotoxinů v pivech z obchodní sítě 

    Wawroszová, Simona
    Tato diplomová práce se zabývá sledováním obsahu deoxynivalenolu, jeho metabolitu deoxynivalenol-3-b-D-glukopyranosidu a ochratoxinu A v pivech z maloobchodní sítě z České republiky, Polska a Slovenska. V teoretické části ...
  • Stanovení zearalenonu ve sladovnickém ječmeni 

    Wawroszová, Simona
    Tato bakalářská práce se zabývá sledováním obsahu zearalenonu ve sladovnickém ječmeni pomocí imunochemické metody ELISA a následně pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (LC-MS/MS). V teoretické části byly ...