Now showing items 1-2 of 2

  • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

    Weberová, Denisa
    Bakalářská práce se zabývá vytvořením vhodné pojistné ochrany pro podnikatelský subjekt. Obsahuje analýzu rizik, která nejvíce ohrožují podnikatelský subjekt. Na základě analýzy je vytvořen návrh vhodných pojistných produktů ...
  • Řizení rizik ve vybraném podniku 

    Weberová, Denisa
    Diplomová práce se zabývá vytvořením systému řízení rizik na základě kritické analýzy pro vybraný podnik. Popisovaným podnikem je živnostenský podnik pana Miroslava Kováře Vinařství Kovář, který se zabývá výrobou vín. První ...