Now showing items 1-3 of 3

 • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

  Weberová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením vhodné pojistné ochrany pro podnikatelský subjekt. Obsahuje analýzu rizik, která nejvíce ohrožují podnikatelský subjekt. Na základě analýzy je vytvořen návrh vhodných pojistných produktů ...
 • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

  Weberová, Denisa
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodné pojistné ochrany pro vybraný podnikatelský subjekt. Na základě analýzy rizik jsou zjištěny nejzávažnější rizika. Podle zjištěných rizik a současné pojistné ochrany za současné nabídky ...
 • Řizení rizik ve vybraném podniku 

  Weberová, Denisa
  Diplomová práce se zabývá vytvořením systému řízení rizik na základě kritické analýzy pro vybraný podnik. Popisovaným podnikem je živnostenský podnik pana Miroslava Kováře Vinařství Kovář, který se zabývá výrobou vín. První ...