Now showing items 1-3 of 3

 • Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - Josefov 

  Staněk, Boleslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu účelové mapy v oblasti krasového reliéfu. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření terénního reliéfu v oblasti vývěru Jedovnického potoka. Tato lokalita se nachází zhruba ve ...
 • Užití astronomické nivelace pro vytváření modelů kvazigeoidu 

  Jurčík, Josef
  Práce pojednává o užití astronomické nivelace pro vytváření modelů kvazigeoidu. Hlavními vstupními daty jsou složky astronomicko-geodetických tížnicových odchylek určené v bodech sítí AGNES a VEVEŘÍ. Tato data jsou vyrovnávána ...
 • Vlivy dobývání na objekty důlního závodu 

  Krčová, Michaela
  Obsahom tejto bakalárskej práce je stabilizovanie a geodetické pozorovanie vplyvov dobývania ochranného piliera na deštrukciu komína „jamy G“- Baňa Nováky kinematickou metódou GPS. Monitorovanie prejavov banskej činnosti ...