Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza, návrh a implementace informačního systému 

  Wohlgemuth, Jan
  Tato práce se zabývá teorií návrhů firemního informačního systému od počáteční analýzy firemních procesů až po závěrečnou implementaci navrženého systému na běžně zdarma dostupných technologiích. Všechny postupné kroky ...
 • Návrh a vývoj elektronického obchodu 

  Kočár, Radek
  Práce pojednává o návrhu a vývoji elektronického obchodu s nestandardní funkcionalitou. V teoretické části se tato práce zaměřuje na klasifikaci elektronických obchodů a nástrojů používaných v elektronickém podnikání. ...
 • Návrh dílčí části informačního systému společnosti 

  Slezák, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom časti informačného systému v malom podniku. Obsahuje analýzu súčasného stavu podniku a jeho elektronického obchodu pre ktorý je informačný systém navrhnutý. Výsledkom tejto práce je návrh ...
 • Návrh dodavatelského systému objednávek pro elektronický obchod 

  Liebscher, Tomáš
  Obsahem této bakalářské práce je návrh dodavatelského systému objednávek pro internetový obchod. Přináší pohled na procesy dodavatelského řetězce, na základní programovací jazyky a současný stav systému dodavatelských ...
 • Návrh elektronické třídní knihy pro ZUŠ 

  Křížová, Vladimíra
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh třídních knih pro Základní uměleckou školu Pavla Křížkovského, s.r.o. a návrh datové základny tak, aby byla připravená pro připojení dalších modulů (rozvrh hodin, atd.). Po vytvoření ...
 • Návrh elektronického obchodu firmy 

  Hamala, Jakub
  Bakalářská práce popisuje postupy vytvoření stránek internetového obchodu od vstupní analýzy, přes návrh informační architektury, designu až po programování a nahrání stránek na internet. Tyto postupy jsou následně aplikovány ...
 • Návrh elektronického obchodu firmy 

  Kurek, Miloš
  Táto práca je zameraná na objasnenie výhod a nevýhod internetového obchodovania a vysvetlenie pojmov, ktoré sú pre takýto obchod kľúčové. Taktiež bude uvedený návrh na vybudovanie internetového obchodu a jeho následná ...
 • Návrh elektronického obchodu na bázi dropshippingu 

  Kucbel, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou elektronického obchodu pro prodej počítačových her, který je založen na bázi dropshippingu. V teoretické části jsou popsány technologie, pomocí kterých bude elektronický obchod ...
 • Návrh elektronického obchodu pro umělce a architekty 

  Hložanka, Jan
  Abstrakt Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem elektronického obchodu, který by měl sloužit začínajícím umělcům a architektům. Blíže porovnává a analyzuje různá řešení elektronického obchodu. Pomocí open-source ...
 • Návrh firemní webové prezentace 

  Boček, František
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dynamické webové prezentace pro konkrétní podnikatelský subjekt. Práce popisuje teoretická východiska pro tvorbu webových stránek za pomocí HTML, CSS, PHP a MySQL. Vybraný podnik je ...
 • Návrh na zavedení ekonomického informačního systému do podniku Astrix spol. s r.o. 

  Kosturák, Ivan
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku informačných systémov. Jej pozornosť sa zameriava na popísanie nie len poznatkov z oblasti základnej terminológie informačných systémov, definíciu predpokladov nutných pre ...
 • Návrh optimalizace firemního webu 

  Tetor, Kamil
  Bakalářská práce pojednává o návrhu optimalizace webových stránek pro autodopravní společnost NOVA Blansko s.r.o. za účelem zviditelnění firmy na internetu a zkvalitnění komunikace se zákazníky. Práce odhaluje jednotlivé ...
 • Návrh optimalizace webové aplikace pro sektor B2B 

  Kovařík, David
  Záměrem této práce je návrh optimalizace webu (webové aplikace) určeného pro sektor B2B (Business to Business), v jejímž důsledku by měla být signifikantním způsobem zlepšena uživatelská zkušenost při jeho používání. ...
 • Návrh specializovaného portálu pro dřevozpracující průmysl 

  Kudelás, Stanislav
  Bakalárska práca sa zameriava na vytvorenie návrhu špecializovaného portálu pre drevospracujúci priemysel, ktorý spája elektronický obchod a informačný portál. Ukazuje výhody jednotlivých častí portálu a vzájomnú previazanosť ...
 • Návrh webového portálu 

  Kraus, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webového informačního systému pro skautský oddíl. Je postaven na webových standardech, jako jsou jazyky PHP, JavaScript, HTML a CSS. Použitou databází je pak MySQL. Cílem ...
 • Návrh webového portálu pro hodnocení kvality služeb v menzách 

  Kovařík, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a naprogramováním webového portálu pro hodnocení kvality jídel v menzách. Tento portál bude sloužit studentům k tomu, aby si předali informace o jednotlivých menzách a jídlech, která ...
 • Osobní databázový systém pojišťovacího agenta 

  Bumbala, Ondřej
  Předmětem bakalářská práce je navrhnout databázový a administrativní systém, sloužící pojišťovacímu agentovi ke správě smluv a k vyhodnocování finanční situace. Práce obsahuje analýzu možných řešení a výběr nejvíc efektivního. ...
 • Využití internetu v marketingu firmy zaměřené na prodej automobilových doplňků 

  Kadlec, Petr
  Internetové obchodování se stalo běžnou součástí životů mnoha lidí. Ruku v ruce s ním jde také propagace, která se postupně přesouvá od klasických médií k on-line podobě. Cílem této práce je zmapovat možnosti marketingu a ...
 • Zvyšování obchodní výkonnosti internetového obchodu 

  Svoboda, Radek
  Bakalářská práce se zabývá zvyšováním obchodní výkonnosti internetového obchodu na adrese www.vytvarny-shop.cz. Zvyšování obchodní výkonnosti je dosaženo prostřednictvím SEO a implementováním doplňkových modulů pro internetový ...