Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza, návrh a implementace informačního systému 

  Wohlgemuth, Jan
  Tato práce se zabývá teorií návrhů firemního informačního systému od počáteční analýzy firemních procesů až po závěrečnou implementaci navrženého systému na běžně zdarma dostupných technologiích. Všechny postupné kroky ...
 • Aplikace vybraných smluv o zamezení dvojího zdanění se zaměřením na příjmy ze zaměstnání 

  Kotěrová, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá problematikou aplikace mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, která Česká republika podepsala se Slovenskou republikou, Polskou republikou, Spolkovou republikou Německo a Rakouskou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku prostřednictvím vhodně zvoleného ekonomického IS a návrhy na její zlepšení 

  Dostál, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá získáním pohledu o finanční situaci podniku ABC s. r. o. prostřednictvím vhodně zvoleného ekonomického informačního systému. K posouzení finanční situace podniku jsou použity metody finanční ...
 • Migrace systémové databáze elektronického obchodu 

  Zkoumalová, Barbora
  Předmětem diplomové práce je návrh a vytvoření hotového nástroje určeného k migraci systémové databáze elektronického obchodu z ptaformy ZenCart na platformu PrestaShop. Obě systémové databáze budou popsány, analyzovány a ...
 • Návrh a implementace IS pro malý podnik 

  Weirich, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací IS pro tvorbu on-line objednávek vazeb závěrečných prací. Nejdříve je v práci analyzována součastná situace. Na základě provedené analýzy je vytvořen vlastní návrh ...
 • Návrh a vytvoření optimalizace pro firemní web 

  Matějková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací webových stránek pro kadeřnictví Nika v Brně-Líšni. Hodnotí jejich současný stav a navrhuje nové, efektivnější řešení. Součástí bakalářské práce je vytvoření CMS systému, který ...
 • Návrh databáze pro podporu personální agendy 

  Skoupil, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu databázového systému pro personální agendu. Má za úkol zjednodušit a zefektivnit dosavadní práci akademických pracovníků v oblasti řízení lidských zdrojů. V první části jsou rozvedeny ...
 • Návrh dílčí části informačního systému společnosti 

  Slezák, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom časti informačného systému v malom podniku. Obsahuje analýzu súčasného stavu podniku a jeho elektronického obchodu pre ktorý je informačný systém navrhnutý. Výsledkom tejto práce je návrh ...
 • Návrh dodavatelského systému objednávek pro elektronický obchod 

  Liebscher, Tomáš
  Obsahem této bakalářské práce je návrh dodavatelského systému objednávek pro internetový obchod. Přináší pohled na procesy dodavatelského řetězce, na základní programovací jazyky a současný stav systému dodavatelských ...
 • Návrh elektronické třídní knihy pro ZUŠ 

  Křížová, Vladimíra
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh třídních knih pro Základní uměleckou školu Pavla Křížkovského, s.r.o. a návrh datové základny tak, aby byla připravená pro připojení dalších modulů (rozvrh hodin, atd.). Po vytvoření ...
 • Návrh elektronického obchodu firmy 

  Kurek, Miloš
  Táto práca je zameraná na objasnenie výhod a nevýhod internetového obchodovania a vysvetlenie pojmov, ktoré sú pre takýto obchod kľúčové. Taktiež bude uvedený návrh na vybudovanie internetového obchodu a jeho následná ...
 • Návrh elektronického obchodu firmy 

  Hamala, Jakub
  Bakalářská práce popisuje postupy vytvoření stránek internetového obchodu od vstupní analýzy, přes návrh informační architektury, designu až po programování a nahrání stránek na internet. Tyto postupy jsou následně aplikovány ...
 • Návrh elektronického obchodu na bázi dropshippingu 

  Kucbel, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou elektronického obchodu pro prodej počítačových her, který je založen na bázi dropshippingu. V teoretické části jsou popsány technologie, pomocí kterých bude elektronický obchod ...
 • Návrh elektronického obchodu pro prodej elektronických cigaret 

  Liebscher, Lukáš
  Obsahem této bakalářské práce je návrh internetového obchodu pro prodej elektronických cigaret. Přináší přehled o možnostech pořízení e-shopu a zaměřuje se především na open-source systémy, které jsou na základě analýzy ...
 • Návrh elektronického obchodu pro stavebniny 

  Gryc, Radim
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku elektronického obchodu v oblasti stavebnictví. První část práce popisuje teoretické východiska pro návrh elektronického obchodu a procesy, které vznikají při obchodování se ...
 • Návrh elektronického obchodu pro umělce a architekty 

  Hložanka, Jan
  Abstrakt Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem elektronického obchodu, který by měl sloužit začínajícím umělcům a architektům. Blíže porovnává a analyzuje různá řešení elektronického obchodu. Pomocí open-source ...
 • Návrh firemní webové prezentace 

  Boček, František
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dynamické webové prezentace pro konkrétní podnikatelský subjekt. Práce popisuje teoretická východiska pro tvorbu webových stránek za pomocí HTML, CSS, PHP a MySQL. Vybraný podnik je ...
 • Návrh internetových stránek 

  Ružbacký, Bohumil
  Bakalářské práce pojednává o teoretických poznatcích a současných moderních trendech v tvorbě internetových stránek. Součástí práce je komplexní návrh internetových stránek vybraného reklamního studia.
 • Návrh na zavedení ekonomického informačního systému do podniku Astrix spol. s r.o. 

  Kosturák, Ivan
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku informačných systémov. Jej pozornosť sa zameriava na popísanie nie len poznatkov z oblasti základnej terminológie informačných systémov, definíciu predpokladov nutných pre ...
 • Návrh optimalizace firemního webu 

  Tetor, Kamil
  Bakalářská práce pojednává o návrhu optimalizace webových stránek pro autodopravní společnost NOVA Blansko s.r.o. za účelem zviditelnění firmy na internetu a zkvalitnění komunikace se zákazníky. Práce odhaluje jednotlivé ...