Now showing items 1-10 of 10

 • Konstrukce křídla 

  Kaňák, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukci křídel malých letounů. Postupně se seznamujeme s rozličnými typy konstrukcí, jejich možností využití v leteckém průmyslu. Sledujeme charakteristické znaky a to jak tvarové, ...
 • Návrh letounu v koncepci amfibie vychátející z VUT 001 Marabu 

  Prokop, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá konverzí letounu VUT 001 Marabu na amfibii. Její součástí je návrh geometrie plováku, a výpočet hydrodynamických a aerodynamických vlastností letounu VUT 031 Hydro. Jako poslední body je potom ...
 • Návrh optimálního tvaru trupu amfibie „Seagle“ 

  Weis, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem geometrických tvarů trupu amfibie Seagle a navržení optimálních tvarů pro zlepšení aerodynamických a hydrodynamických vlastností.
 • Nosné soustavy kluzáků 

  Löffelmann, František
  Práce pojednává o vlivu geometrických charakteristik na aerodynamické vlastnosti křídel v obecném smyslu, zatížení konstrukce křídla a popisuje typická konstrukční řešení křídel. Dále jsou uvedeny základní požadavky na ...
 • Pokročilé koncepce výcvikových kluzáků 

  Šponer, Jan
  Práce nabízí náhled v jakých režimech letu nejčastěji létá výcvikový kluzák a jaké jsou na něj kladeny nároky. Ty závisejí na požadavcích výcvikové osnovy, aeroklubů, instruktorů a samotných žáků. Naleznete zde výběr ...
 • Remotorizace letounu EV-55 Outback 

  Puller, Tomáš
  Práce Remotorizace letounu EV-55 se zabývá možností náhrady tubrovrtulového motoru PT6A-21 pístovým vznětovým motorem. Je proveden výběr vhodného motoru a vrtule a vytvořen 3D model zástavby motoru do letounu. Dále je ...
 • Rozbor leteckých nehod způsobených chybnou údržbou 

  Ježek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá tématem leteckých nehod, způsobených selháním lidského faktoru při údržbě. Především se věnuje nejčastějším lidským chybám a okolnostem, které mohou vést k nehodě či neštěstí. Obsah bakalářské ...
 • Vznik a vývoj letounu B-737 

  Habrnal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vznikem a vývojem dopravního letounu B-737. Popisuje historické pozadí a souvislosti vzniku, posléze vývoj jednotlivých generací tohoto letounu. Každé generaci je věnována samostatná kapitola, ...
 • Vztlaková mechanizace křídla 

  Rakovský, Kristián
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vztlakovej mechanizácie krídla. V práci je uvedený účel vztlakovej mechanizácie, rozdelenie prostriedkov vztlakovej mechanizácie, stručný náhľad do ich histórie a ich bližší popis ...
 • Zvyšování účinnosti axiálních kompresorů leteckých motorů 

  Fojtl, Michal
  Bakalářská práce se věnuje problematice axiálních kompresorů leteckých motorů a zvyšování jejich účinnosti. V první části popisuje princip činnosti kompresoru, vznikající ztráty, vznik pumpování kompresoru a jeho ...