Now showing items 1-20 of 44

 • Aerosol Flow Homogenization in the Spray Polyphenylene Vinylene Thin Film Deposition 

  Milenkov, Viktor; Vrchotová, Jana; Zhivkov, Ivaylo; Yordanov, Rumen S.; Vala, Martin; Mladenova, Daniela; Weiter, Martin (IOP Publishing, 2014-05-15)
  Two different spray deposition (SD) techniques were compared on polyvinylene (MDMO-PPV) used as a model material. SD and homogenized (h-SD) techniques were compared. Films of about 1 micron thickness were prepared by SD ...
 • Barvivy senzibilizované solární články 

  Schovancová, Petra
  V poslední době se výzkumné úsilí upíná k velmi slibné fotovoltaické technologii – barvivy senzibilizovaným solárním článkům. Technologie je založena na generaci elektronů v senzibilizujícím barvivu a jejich separaci na ...
 • Cyclic Peptide Stabilized Lead Halide Perovskite Nanoparticles 

  Jančík Procházková, Anna; Weiter, Martin; Krajčovič, Jozef; Kovalenko, Alexander (Springer Nature, 2019-08-30)
  Combining the unique properties of peptides as versatile tools for nano- and biotechnology with lead halide perovskite nanoparticles can bring exceptional opportunities for the development of optoelectronics, photonics, ...
 • Density of bulk trap states of hybrid lead halide perovskite single crystals: temperature modulated space-charge-limited-currents 

  Pospíšil, Jan; Zmeškal, Oldřich; Nešpůrek, Stanislav; Krajčovič, Jozef; Weiter, Martin; Kovalenko, Alexander (Springer Nature, 2019-03-04)
  Temperature-modulated space-charge-limited-current spectroscopy (TMSCLC) is applied to quantitatively evaluate the density of trap states in the band-gap with high energy resolution of semiconducting hybrid lead halide ...
 • Effect of the Side Chains and Anode Material on Thermal Stability and Performance of Bulk-Heterojunction Solar Cells Using DPP(TBFu) 2 Derivatives as Donor Materials 

  Kovalenko, Alexander; Vrchotová, Jana; Vala, Martin; Luňák, Stanislav; Weiter, Martin (Hindawi, 2015-12-08)
  An optimized fabrication of bulk-heterojunction solar cells (BHJ SCs) based on previously reported diketopyrrolopyrrole donor,ethyl-hexylated DPP(TBFu)2,aswellastwonewDPP(TBFu)2derivatives with ethyl-hexyl acetate and ...
 • Elektrické transportní vlastnosti materiálů pro organickou elektroniku 

  Stříteský, Stanislav
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci automatizovaného systému pro charakterizaci organických FET struktur na bázi derivátů DPP a následně optimalizaci podmínek charakterizačního procesu. V rámci řešení ...
 • Fotogenerace náboje v organických polovodičích 

  Heinrichová, Patricie
  S nástupem komerční výroby organických solárních článků roste i zájem o detailní poznání základních elektronových procesů souvisejících s fotogenerací náboje, které umožní dosáhnout vyšší účinnosti fotovoltaické konverze. ...
 • Kinetika fotochromních reakcí v tenkých polymerních filmech 

  Zeman, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na studium chování spiropyranu v polymerních matricích poly(N-vinylkarbazolu) PVK a poly[2-methoxy-5-(3´,7´-dimethyloctyloxy)-1,4-fenylenvinylenu)] MDMO-PPV. Fotochromní přeměna mezi spiropyranem ...
 • Microwave-Assisted Preparation of Organo-Lead Halide Perovskite Single Crystals 

  Jančík, Ján; Jančík Procházková, Anna; Scharber, Markus Clark; Kovalenko, Alexander; Másilko, Jiří; Sariciftci, Niyazi Serdar; Weiter, Martin; Krajčovič, Jozef (American Chemical Society, 2020-02-10)
  The efficiency of organo-lead halide perovskite-based optoelectronic devices is dramatically lower for amorphous materials compared to highly crystalline ones. Therefore, it is challenging to optimize and scale up the ...
 • Morphology versus Vertical Phase Segregation in Solvent Annealed Small Molecule Bulk Heterojunction Organic Solar Cells 

  Kovalenko, Alexander; Pospíšil, Jan; Zhivkov, Ivaylo; Vala, Martin; Weiter, Martin (Hindawi, 2015-10-11)
  The deep study of solvent annealed small molecules bulk heterojunction organic solar cells based on DPP(TBFu)2 : PC60BM blend is carried out. To reveal the reason of the solvent annealing advantage over the thermal one, ...
 • Nízkomolekulární materiály pro organickou elektroniku a fotoniku 

  Češka, Matěj
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium organických materiálů využitelných v oblasti elektroniky a fotoniky, přičemž pozornost byla věnována nízkomolekulárním látkám. Součástí práce je teoretická část, která obsahuje ...
 • Novel Riboflavin-Inspired Conjugated Bio-Organic Semiconductors 

  Richtár, Jan; Heinrichová, Patricie; Apaydin, Dogukan Hazar; Schmiedová, Veronika; Yumusak, Cigdem; Kovalenko, Alexander; Weiter, Martin; Sariciftci, N.S.; Krajčovič, Jozef (MDPI, 2018-09-05)
  Flavins are known to be extremely versatile, thus enabling routes to innumerable modifications in order to obtain desired properties. Thus, in the present paper, the group of bio-inspired conjugated materials based on the ...
 • Optické a elektrické vlastnosti nových materiálů pro organickou elektroniku a fotoniku 

  Sionová, Marcela
  Tato diplomová práce je zaměřena na charakterizaci vlastností nových organických materiálů s ohledem na jejich potenciální využití v organických elektro-optických zařízeních. Teoretická část obsahuje rešerši na téma využití ...
 • Optimalizace organických solárních článků 

  Kratochvíl, Matouš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na přípravu velkoplošných organických solárních článků technikami kompatibilními s velkoobjemovou produkcí. Teoretickou část tvoří rešerše shrnující základní teoretické podklady fungování ...
 • Optoelektronické vlastnosti organických polovodičů 

  Navrátil, Jiří
  Hlavním cílem této práce je studium a charakterizace optických a optoelektronických vlastností organických polovodičových materiálů. V úvodu této práce je ukázán rostoucí zájem o tyto materiály a jejich praktické využití. ...
 • Organic Electrochemical Transistor Microplate for Real-Time Cell Culture Monitoring 

  Salyk, Ota; Víteček, Jan; Omasta, Lukáš; Šafaříková, Eva; Stříteský, Stanislav; Vala, Martin; Weiter, Martin (MDPI, 2017-09-27)
  A microplate with a multielectrode array of 96 organic electrochemical transistors (OECTs) based on the semiconductive polymer poly(3,4-ethylenedioxythio-phene):poly(styrene sulfonic acid) PEDOT:PSS was developed and ...
 • Organické materiály pro aplikace v bioelektronice 

  Bystřický, David
  Tato práce se zabývala charakterizací organických polovodivých materiálů. Nejprve byly metodou termogravimetrie zjištěny teploty degradací. Dále byly pomocí diferenční skenovací kalorimetrie zjištěny změny v molekulách v ...
 • Organické materiály pro fotonické aplikace 

  Kubíček, Václav
  Bakalářská práce se zaměřuje na charakterizaci optických vlastností substituovaných difenyl-distyrylbenzenů za účelem jejich potenciální aplikace na poli organické fotoniky. Byl studován vliv molekulové struktury, vlivu ...
 • Organické materiály pro fotovoltaickou přeměnu sluneční energie 

  Vrchotová, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium nových perspektivních organických molekulárních materiálů pro fotovoltaickou přeměnu energie. Součástí práce je teoretická část, která obsahuje stručný úvod do fotovoltaiky a ...
 • Organické materiály pro molekulární elektroniku a fotoniku 

  Vrchotová, Jana
  Organická elektronika je dynamické, rychle se rozvíjející odvětví. Studium nových materiálů pro organickou elektroniku je důležitým úkolem jak z hlediska výkonnosti budoucích zařízení a ekonomičnosti procesů, tak z hlediska ...