Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikačního plánu pro D.S. Leasing, a. s. 

    Weiterová, Jana
    Bakalářská práce pojednává o komunikačním plánu firmy D. S. Leasing, a. s. Popisuje současnou situaci ve firmě, uvádí klady a zápory této situace. Práce obsahuje návody, postupy a potřebné informace k utvoření efektivní ...
  • Návrh zlepšení řízení dokumentů integrovaného systému řízení 

    Weiterová, Jana
    Diplomová práce se zaměřuje na systémy řízení firmy, které lze stanovit předepsanými normami. Specifikuje systém vedení dokumentace v rámci integrovaného systému řízení firmy. Uvádí teoretické poznatky a praktické návody ...