Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh změn systému hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Votápková, Anna
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část se věnuje představení teoretických východisek nezbytných pro zpracování této práce. ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Sedláková, Klára
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelů sloužících k hodnocení dodavatelů a jejich možných rizik pro maloobchodní potravinářskou firmu. Rizikovost dodavatele je vyhodnocována prostřednictvím fuzzy logiky. Modely jsou ...
 • Změna systému odměňování ve výrobní společnosti 

  Sedláčková, Veronika
  Tato diplomová práce pojednává o systému odměňování a motivaci zaměstnanců ve vybrané výrobní firmě. Za cíl si klade zanalyzovat současný systém odměňování, a pomocí nových poznatků získaných empirickým šetřením navrhnout ...