Now showing items 1-1 of 1

  • Studie rozvoje podnikání při zabezpečení služeb zákazníkům 

    Wenigová, Anna
    Předkládaná diplomová práce se věnuje studii rozvoje podnikání společnosti AZ KLIMA a.s. se zaměřením na marketing a služby. Teoretická část definuje základní pojmy související s podnikáním a marketingem. Informace jsou ...