Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům Panoráma Boskovice - dopravní řešení 

    Werner, David
    Diplomová práce se zabývá projektem dopravního řešení pro novostavbu bytových domů BD Panorama Boskovice. Projektová dokumentace zpracovává návrh příjezdové komunikace, chodníků a parkovacích stání k navrhovaným 4 bytovým ...
  • Křižovatka Špirkova - Hanácká v Tuřanech 

    Werner, David
    Bakalářská práce se formou technické studie zabývá návrhem rekonstrukce křižovatky Hanácká x Špirkova, nacházející se v MČ Tuřany. Návrh se dimenzuje na výhledovou dopravní zátěž po dostavbě obchvatu Tuřan (nová trasa ...