Now showing items 1-2 of 2

  • Zpracování obrazu v systému Android - odečet hodnoty plynoměru 

    Wertheim, Michal
    Diplomová práce se zabývá návrhem zpracování obrazu v systému Android. Volbou vývojového prostředí a jeho implementací. Pracovní postup řešení problematiky zahrnuje vytvoření aplikace a grafického uživatelského rozhraní. ...
  • Zpracování obrazu v systému Android - odečet hodnoty plynoměru 

    Wertheim, Michal
    Diplomová práce se zabývá návrhem zpracování obrazu v systému Android. Volbou vývojového prostředí a jeho implementací. Pracovní postup řešení problematiky zahrnuje vytvoření aplikace a grafického uživatelského rozhraní. ...