Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza vnitřního klimatu a energetické hodnocení historické budovy 

  Kalný, Richard
  Cílem práce je podat ucelené informace o analýze vnitřního klimatu budovy, možnosti získávání a analýzy dat o počasí, měření vybraných veličin uvnitř budovy a hodnocení energetické náročnosti staveb. Experimentální část ...
 • Assessment of condensation of water vapor in the mixing chamber by CFD method 

  Vojkůvková, Petra; Šikula, Ondřej; Weyr, Jan (EDP Sciences, 2015-05-06)
  The analyzed topic belongs to the field of design and operation of HVAC systems, focusing mainly on mixing chambers. The paper deals with problems of condensation and freezing of water vapour on walls of mixing chambers ...
 • Požární a provozní větrání v podzemních garážích 

  Volný, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou požárního odvětrání podzemních garáží. V teoretické části jsou shrnuty legislativní a normové podmínky. Jsou představeny možné simulační postupy a je popsán vliv oxidu uhelnatého, který ...
 • University Residential Centre 

  Weyr, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá řešením třípodlažního objektu pro potřeby univerzity. Objekt slouží pro ubytovací a komerční účely, v přízemí se nachází menza s kuchyní, kavárna, obchody a fitness. První a druhé podlaží je ...
 • Vliv změny klimatu na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budov 

  Kalný, Richard
  Tato diplomová práce zkoumá dopady možných klimatických změn na vybrané budovy. Pro simulace v programu BSim autor používá klimatická data scénářů SRES, konkrétně modely B1, A1B a A2. Součástí je také rešerše na téma ...