Now showing items 1-6 of 6

 • Akumulační řetězový dopavník 

  Tlapák, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je navržení akumulačního řetězového dopravníku s oběhem palet. Práce je zaměřena na konstrukční návrh a funkční a pevnostní výpočty. Výkresová dokumentace je v rozsahu výrobních výkresů a sestav.
 • Inteligentní pasivní klient pro hudební přehrávací server MPD 

  Winkler, Tomáš
  Hudba je nedílnou součástí našich životů již od nepaměti. K umocnění prožitku z poslechu hudby je vhodné kromě sluchu zapojit i ostatní smysly. V této práci si kladu za cíl vhodně rozšířit možnosti existujících klientů pro ...
 • Mechanický manipulátor 

  Kopecký, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je navrhnout mechanický manipulátor. Práce obsahuje varianty kinematiky zdvihu pásového dopravníku, funkční výpočty pásového a válečkového dopravníku a rizikovou analýzu (podklad pro prohlášení ...
 • Návrh zdviže na palety 

  Hájek, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh zdviže na palety s autosedačkami o hmotnosti 200 kg. Toto zařízení je určené pro vertikální dopravu břemene mezi dvěma pracovními polohami, které jsou od sebe vzdáleny 6 m. ...
 • Optimalizace plánování úkolů pro management pomocí Sharepoint 

  Winkler, Tomáš
  Problémem, jímž se v práci zabývám, je optimalizace procesu plánování, sledování a vyhodnocování úkolů v oblasti managementu na oddělení Corporate Technology společnosti Siemens, Brno. Po nastudování teorie CMMI a principů ...
 • Zařízení pro centrování pneumatik nákladních automobilů pro odběr robotem 

  Mlejnek, Pavel
  Tato diplomové práce se zabývá návrhem a konstrukční řešení zařízení pro centrování nákladních pneumatik. Další částí této práce je i návrh upínací hlavy pro zachycení pneumatik průmyslovým robotem a následným umístěním ...