Now showing items 1-3 of 3

 • Reologické vlastnosti gelů pro Pechiniho syntézy 

  Wirthová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá přípravou vrstev keramických materiálů – perovskitů. V úvodní části jsou stručně popsány základní charakteristiky těchto materiálů – jejich struktura, vlastnosti a z nich vycházející využití těchto ...
 • Reologie v technologii anorganických materiálů 

  Wirthová, Michaela
  Disertační práce se zabývá studiem reologického chování materiálů na bázi cementu. Úvodní část obsahuje teoretické poznatky týkající se reologie a zkoumaných materiálů (cement, samozhutnitelný beton, superplastifikátory). ...
 • Supersulfátové cementy 

  Mohelská, Lucie
  Práce studuje možnosti využití druhotných surovin produkovaných energetickým průmyslem. Konkrétně se věnuje možnostem přípravy supersulfátových cementů s obsahem odpadních surovin. Jako základního systému pro simulaci bylo ...