Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza rizik veřejného stavebního projektu 

  Sedlák, Břetislav
  Diplomová práce „Analýza rizik veřejného stavebního projektu“ je zaměřena na problematiku rizikovosti projektů financovaných veřejným sektorem. Práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části je popsána ...
 • Formy jištění obchodního rizika stavebního díla 

  Štaffa, Jan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku jištění obchodního rizika u výstavbových projektů. První část je věnována výkladu teoretických poznatků, které definují a popisují riziko, seznamuje čtenáře se způsobem jeho ...
 • Kvalifikační předpoklady veřejných zakázek na stavební práce 

  Štaffa, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kvalifikačních předpokladů veřejných zakázek na stavební práce. První část obsahuje výklad základních pojmů v oblasti veřejných zakázek a popisuje jednotlivá kvalifikační ...
 • Optimalizace ceny stavebního díla 

  Nyklová, Petra
  Tato práce se zabývá optimalizací ceny rodinného domu. Cílem je nahradit z položkového rozpočtu materiály, které nejvíce ovlivňují cenu stavebního objektu při zachování nebo vylepšení kvality. Z rozpočtu byly vybrány tři ...
 • Posouzení nákladů na zapezpečení domu proti krádeži a požáru 

  Nováková, Jolana
  Tato práce se zabývá analýzou nákladů na zabezpečení domu proti krádeži a požáru, kdy jednou je předmětem řešení stavební objekt bez zabezpečení a jednou se zabezpečením. Nejdříve byly vybrány tři pojišťovny a sjednány ...