Now showing items 1-2 of 2

  • Studie samosběrných a silážovacích návěsů a vozů pro sběr a svoz balíků 

    Wojnar, Pavel
    Cílem této bakalářské práce bylo provést studii zemědělských návěsů od různých výrobců zemědělské techniky se zaměřením na samosběrné a silážovací návěsy a vozy pro sběr a svoz balíků. V první části této práce byl proveden ...
  • Širokopásmové oběžné kolo odstředivého čerpadla 

    Wojnar, Pavel
    Cílem této diplomové práce bylo provést návrh oběžného kola čerpadla s rozšířenou účinnostní charakteristikou pro různé návrhové body a následné ověření návrhu výpočtem za pomocí programů Gambit a Fluent. Tři navržená ...