Now showing items 1-1 of 1

  • Parkování u nákupních center 

    Woldán, Pavel
    Tato bakalářská práce je věnována tématu parkování u nákupních center. Cílem je porovnat výpočet parkovacích stání na parkovišti dle ČSN 73 6110 s vlastním měřením. První část práce se zabývá popisem teoretického výpočtu ...