Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh komunikačního mixu ve společnosti REDA, a.s. 

  Wolf, David
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh komunikačního mixu ve společnosti REDA, a.s., která se zabývá výrobou, potiskem a prodejem reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejícími službami. Práce obsahuje teoretickou ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky v podniku 

  Wolf, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky vybraného podniku, který se zabývá potiskem a prodejem reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejícími službami. Práce je rozdělena do tří částí. ...
 • Vibrace šasi rootsova dmychadla 

  Wolf, David
  Tato práce se zabývá analýzou vibrací šasi rootsova dmychadla. Na začátku popisuje výpočtové metody pro řešení vibrací v nízkofrekvenční oblasti. Dále se pak zabývá tvorbou konečněprvkového modelu šasi a následnému výpočtu ...
 • Výpočet únavové životnosti klikových hřídelí 

  Wolf, David
  Tato práce je zaměřena na klikovou hřídel jakožto jednu z nejdůležitějších dynamicky namáhaných částí spalovacích motorů. Na začátku v širším kontextu popisuje, jakým způsobem je kliková hřídel spalovacích motorů namáhána. ...