Now showing items 1-2 of 2

  • Konfigurace síťových prvků v programu Packet Tracer 

    Wolf, Jakub
    Bakalárska práca sa zaoberá problematikou Cisco akadémie a programom Packet tracer od firmy Cisco. Teoretická čast zameriava pozornosť na priblíženie učebne Cisco Akadémie. Nasleduje kapitola, ktorá špecifikuje operačný ...
  • Konfigurace směrovacího protokolu Open Shortest Path First 

    Wolf, Jakub
    Diplomová práca popisuje možnosti smerovacieho protokolu Open Short Path First (OSPF) v základnej konfigurácii a implementáciu do autonómneho systému. Teoretická časť rozoberá základny počítačových sietí a rozdelenie podľa ...