Now showing items 1-2 of 2

  • Malá testovací teplotní komora 

    Wolfshörndl, Robert
    Diplomová práce se zabývá návrhem malé testovací teplotní komory. V první části práce je provedena studie senzorů teploty vhodných k realizaci teplotní komory. Závěr této kapitoly je věnován digitálnímu čidlu teploty ...
  • Spínané měniče s obvody TOP Switch 

    Wolfshörndl, Robert
    Tato bakalářská práce se zabývá využitím obvodů TOPSwitch pro spínané DC/DC měniče napájené z elektrorozvodné sítě. Hlavním obsahem práce je samotný program (Excelovská tabulka), který provádí veškeré výpočty nutné pro ...