Now showing items 1-10 of 10

 • Návrh rekonstrukce traťového úseku Otrokovice - Vizovice včetně návrhu technologie práce 

  Záruba, Jan
  Úkolem práce je rekonstrukce regionální železniční jednokolejné trati Otrokovice – Vizovice v km 19,0 - 22,4. Práce obsahuje úpravu geometrických parametrů koleje a rekonstrukci železničního svršku. Další součástí práce ...
 • Návrh rekonstrukce žst. Krahulov 

  Tumpach, Jan
  Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Krahulov tak, aby umožňovala přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V souvislosti se změnou nástupišť byla vyřešena úprava kolejiště a odvodnění ...
 • Optimalizace mezistaničního úseku Skrochovice - Krnov 

  Loučka, Filip
  Práce se zabývá návrhem optimalizace železniční trati situované mezi železniční stanicí Krnov a železniční stanicí Skrochovice. Úsek začíná v km 87,892 napojením na výhybku v železniční stanici Krnov a končí v km 90,4 za ...
 • Optimalizace tratě Mikulovice st. hr. - Hanušovice v úseku km 20,6 až 23,3 

  Válek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě Mikulovice st. hr. - Hanušovice v úseku od km 20,6 do km 23,3, který se nachází mezi stanicemi Ostružná - Horní Lipová. Cílem této práce je úprava geometrických ...
 • Porovnání technologií rekonstrukce traťové koleje 

  Turoň, Martin
  Téma diplomové práce se zabývá porovnáním technologií rekonstrukce traťové koleje č. 2, mezistaničního úseku Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou v km 7,792 939 – 7,967 592 a v km 8,725 000 – 14,988 677. Cílem ...
 • Porovnání technologií rekonstrukce železniční stanice 

  Vaněk, Jan
  Tato diplomová práce zpracovává technologický postup prováděných prací v části železniční stanice Pačejov a v přilehlém dvojkolejném úseku v rozsahu pracovních postupů od SP0 do SP3a. Práce porovnává časové i ekonomické ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Trutnov hl.n 

  Král, Vladimír
  Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Trutnov hlavní nádraží z hlediska vyhovění stávajícího provozu a především s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Bylo tedy nutné navrhnout ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Olomouc - Šumperk v km 19,695 - 22,7 včetně technologie prací 

  Blaňková, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem úpravy geometrických parametrů koleje a rekonstrukcí železničního svršku na trati Olomouc – Šumperk v úseku km 19,695 – 22,700. Při rekonstrukci je potřeba řešit železniční přejezdy ...
 • Rekonstrukce žst. Letohrad 

  Dušek, Erik
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí železniční stanice Letohrad. Jejím cílem je návrh nových nástupišť vyhovující pro přístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Práce déle řeší nutné úpravy kolejiště vyvolané ...
 • Rekonstrukce žst. Opatov 

  Korkeš, Ondřej
  Diplomová práce spočívá v rekonstrukci železniční stanice Opatov. Práce řeší nedostatky, týkající se prioritně nástupišť ve stávajícím stavu. Navrhuje nové uspořádání nástupišť, které odpovídá současným parametrům a ...