Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza síťových bezpečnostních hlášení 

  Dobeš, Erik
  Cílem této práce je nalézt v síťových bezpečnostních hlášeních skupiny IP adres, které byly detekovány ve stejných či velmi podobných, časových úsecích. Práce představuje algoritmus, jenž data z bezpečnostních hlášení ...
 • Filtr IP toků 

  Štoffa, Imrich
  Predmetom tejto práce je snaha o zjednotenie filtračných jazykov používaných v kolektore IP tokov a v knižnici pre ich analýzu. Momentálne tieto programy používajú rozdielne filtračné moduly a formáty súborov, z čoho plynú ...
 • Heuristické metody pro potlačení DDoS útoků zneužívajících protokol TCP 

  Goldschmidt, Patrik
  TCP SYN Flood sa v súčasnosti radí medzi najpopulárnejšie útoky typu DoS. Táto práca popisuje sieťovú mitigačnú metódu TCP Reset Cookies ako jeden z možných spôsobov ochrany. Spomínaná metóda je založená na zahadzovaní ...
 • Identifikace aplikačních protokolů 

  Wrona, Jan
  Tato práce se zabývá identifikací aplikačních protokolů, klade důraz na rychlost jejich rozpoznávání a následnou možnost použití klasifikátoru v hardwaru. Doposud existující nástroje nejsou vhodné pro použití v současných ...
 • Mitigace DoS útoků s využitím neuronových sítí 

  Odehnal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací dvou přístupů pro ochranu před SYN Flood útoky, které patří do DoS útoků. Denial of Service útoky jsou v dnešní době velice rozšířené a jejich provedení není příliš náročné. ...
 • Modul pro sledování politiky sítě v datech o tocích 

  Piecek, Adam
  Cílem této diplomové práce je navrhnout jazyk, jehož prostřednictvím bude možné monitorovat proud síťových toků za účelem detekce porušení síťové politiky v lokální síti. Byla provedena analýza jazyků užívaných v systémech ...
 • Monitorování provozních vlastností IPFIX kolektoru 

  Kala, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi sledování stavu IPFIX kolektoru, který je určen ke shromažďování metadat ohledně síťového provozu. Stručně seznamuje s problema- tikou monitorování a popisuje aktuální stav IPFIX ...
 • Nová generace IPFIX kolektoru 

  Huták, Lukáš
  Tato práce se zabývá zpracováním záznamů toků vzniklých monitorováním provozu počítačových sítí z pohledu IPFIX kolektoru. Analyzuje současné řešení modulárního kolektoru, který již prošel značným historickým vývojem, a ...
 • Optimalizace distribuovaného kolektoru síťových toků 

  Wrona, Jan
  Tato práce se zabývá optimalizací distribuovaného kolektoru informací o IP tocích. V současnosti často využívaným řešením je centralizovaný kolektor, který ale naráží na své výkonnostní limity v prostředí rozsáhlých a ...
 • Počáteční automatická konfigurace v NETCONF serveru 

  Vican, Pavol
  Administrátori počítačových sietí potrebujú pokročilé nástroje na konfiguráciu sieťových zariadení. Pre tento účel vznikol protokol NETCONF a modelovací jazyk YANG. Cieľom tejto práce je implementovať mechanizmu Zero Touch, ...
 • Převod mezi formáty pro sdílení síťových bezpečnostních hlášení 

  Eis, Pavel
  Existuje celá řada platforem a systémů určených ke sdílení kybernetických bezpečnostních incidentů a událostí, které často používají rozdílné bezpečnostní formáty. Tímto způsobem dochází ke ztížení nebo přímo nemožnosti ...
 • Systém pro ochranu před DoS útoky 

  Šiška, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací softwarové části systému pro ochranu před DoS útoky. Útoky typu Denial of Service jsou v dnešní době velmi rozšířené a jejich úspěšné provedení může způsobit nemalé finanční ...
 • Vyhledávání podobností v síťových datech 

  Hud, Jakub
  Tato práce se zabývá analýzou záznamů o IP tocích. Záznam obsahuje metadata o IP toku na dané síti, jako IP adresy, čísla portů, čísla komunikačních protokolů a další. Cílem je návrh a implementace metody pro určování ...
 • Vyhledávání podobností v síťových datech 

  Hud, Jakub
  Tato práce se zabývá analýzou záznamů o IP tocích. Záznam obsahuje metadata o IP toku na dané síti, jako IP adresy, čísla portů, čísla komunikačních protokolů a další. Cílem je návrh a implementace metrik pro určování ...
 • Vzdálená konfigurace P4 zařízení 

  Neruda, Jakub
  Administrace rozsáhlých sítí z centrálního uzlu nezávisle na API poskytovaných výrobci síťových prvků je dnes stále ještě nevyřešený problém. K její praktické realizaci velice přispěl koncept SDN, který byl implementován ...