Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace a stabilizace pankreatinu 

    Wurstová, Agáta
    Práce se zaměřuje na studium enzymatické směsi pankreatinu, její charakterizaci a následnou enkapsulaci do liposomů. Jako srovnávací proteiny byly použity hovězí sérový albumin a trypsin. Charakterizace pankreatinu se ...
  • Studium biodegradace polyhydroxyalkanoátů. 

    Wurstová, Agáta
    Diplomová práce je zaměřena na studium biodegradace polyhydroxyalkanoátů, konkrétně polymeru polyhydroxybutyrátu. První část práce se zabývá studiem biodegradace polyhydroxybutyrátu ve formě PHB prášku a PHB fólie pomocí ...