Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení nákladů v podniku 

    Yablonskyy, Yevhen
    Diplomová práce je zaměřena na náklady, kalkulace a především rozbor kalkulačního systému a vzorce. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to část teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnuji vysvětlení rozdílu ...