Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická segmentace medicínských dat s pomocí algoritmu Level Set 

    Yerpeissov, Serik
    Práce se skládá ze dvou hlavních částí, části teoretické a realizační. V teoretické části jsou popsány jednotlivé segmentační metody. Zejména jde o metodu Level Set. V realizační části bylo za úkol vytvořit java modul pro ...
  • Využití systému OpenCPU v oblasti zpracování dat 

    Yerpeissov, Serik
    Bakalářská práce se zabývá problematikou využití systému OpenCPU v oblasti zpracování dat. Práce je rozdělena na teoretický úvod obsahující popis zpracovani dat v informační a komunikační technologie, úkol a cíl práce, ...