Now showing items 1-2 of 2

  • Online diagnostika obráběcích strojů 

    Zářecký, Tomáš
    Tato práce se zabývá vibrační diagnostikou a on-line monitorovacími systémy několika výrobců. Dále tato práce obsahuje popis a vyhodnocení měření vibrací vřetene obráběcího stroje při obrábění testovacích vzorků různými ...
  • Výpočtové modelování s využitím metod přesíťování v MKP programu Abaqus 

    Zářecký, Tomáš
    Tato práce se zabývá teoretickým základem metody konečných prvků a metodami přesíťování, které jsou dostupné v programu Abaqus. Jedná se o adaptivní přesíťování, mapování řešení a ALE adaptivní síťování. Vybrané metody ...