Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh strukturované kabeláže sítě podniku 

  Zemánek, Jakub
  Práce se zabývá počítačovou sítí malé společnosti , která vyniká v oblasti průmyslové automatizace. Stav její současné počítačové sítě je celkově nevyhovující a chybí jí veškerá dokumentace. Výstupem práce je navrhnutí ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Zálešák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem změny informačního systému. Na základě nejrůznějších námi vytvořených analýz by se měla navrhnout potřebná opatření, která by měla pomoci podniku pracovat jednodušeji a účinněji. ...
 • Pomocné zvedací zařízení za traktor 

  Zálešák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení neseného traktorem, které bude sloužit k manipulace s materiálem. Agregace je řešena pomocí tříbodového závěsu traktoru a nostnost zařízení je 1000 kg. Práce obsahuje 3D ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zálešák, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou společnosti Skládka Hraničky spol. s r.o. a jejím následným návrhem na změny ve vztahu k informačnímu systému společnosti. Analýza podnikového informačního systému se bude provádět ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Pazderka, Dominik
  Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení ekonomické situace vybrané firmy za pomoci ukazatelů finanční analýzy a poté na výpočty vybraných statistických metod. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První se zaobírá ...
 • Řízení separace chemických vzorků dvojicí vysokonapěťových zdrojů 

  Zálešák, Jiří
  Práce se zabývá návrhem detailní koncepce řízení separace chemických vzorků dvojicí vysokonapěťových zdrojů. V první části tohoto řešení je navrhnuto galvanické oddělení vysokonapěťových zdrojů od řídícího systému. Druhá ...