Now showing items 1-2 of 2

  • Polymery na bázi epoxidizovaných olejů 

    Zálešáková, Romana
    Cílem této bakalářské práce je studium materiálů na bázi epoxidizovaných rostlinných olejů, výroba testovacích těles z vybrané matrice a stanovení její mechanických a termických vlastností. Teoretická část práce se zabývá ...
  • Příprava a charakterizace polymerních kompozitních systémů s přídavkem grafenu 

    Zálešáková, Romana
    Cílem této diplomové práce je studium polymerních kompozitních systému s přídavkem grafenu, výroba testovacích těles a stanovení jejich mechanických a termických vlastností. Teoretická část práce se zabývá grafenem, jeho ...