Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Žambochová, Alice
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu, hodnocení a na návrhy na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků. První část práce je věnována teoretickému podkladu na dané téma. V další části je provedena analýza současné situace ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků společnosti Smile, s.r.o. a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Junková, Eliška
  Cílem diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků kavárny a cukrárny Smile a navrhnout opatření na zvýšení její úrovně. První část práce uvádí teoretické podklady pro marketingový průzkum spokojenosti zákazníků. V ...
 • Daňové aspekty elektronického obchodu 

  Žambochová, Alice
  Tato bakalářská práce se zabývá daňovou problematikou v oblasti elektronického obchodu. Obsahem práce je analýza prostředí elektronického obchodu a daňové legislativy. V praktické části jsou pak získané teoretické poznatky ...
 • Fundraising jako způsob financování neziskových organizací 

  Zámečník, Jan
  Diplomová práce obsahuje informace o způsobech financování neziskové organizace a o možných zdrojích, které jsou využitelné při fundraisingu. Její součástí je i přehled významných dárců z minulých let. Další část práce se ...
 • Moderní řešení počítačové sítě rodinného domu 

  Moravec, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro rodinný dům s využitím automatizované domácnosti, které zahrnují výrobu tepla, detekce kouře, osvětlení a mnoho dalšího. První část práce je zaměřena na analýzu domu, ...
 • Návrh marketingové strategie cestovní kanceláře Sky Tours, s.r.o. 

  Ševčíková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá marketingem, který je ve společnosti SKY TOURS, s.r.o. uplatňován. Cílem je analyzovat stávající marketingové aktivity společnosti a na základě výsledků analýz navrhnout nová řešení, která zvýší ...
 • Návrh marketingového mixu v oblasti služeb 

  Havlíčková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu marketingového mixu podnikatelského subjektu poskytujícího služby manikúry a pedikúry a návrhy na jeho zlepšení. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska ...
 • Optický návrh telecentrického f-theta objektivu 

  Perháč, Timotej
  Diplomová práce se zabývá optickým návrhem f-theta objektivu pro precizní mikro-obrábění laserovým svazkem. Optický návrh se sestává z vytvoření návrhu se splněnými specifikacemi podle společnosti Meopta - optika s.r.o a ...
 • Porovnání daňového zatížení před a po reformě se zaměřením na DPFO 

  Zámečník, Jan
  Bakalářská práce pojednává o reformě veřejných financí. Zaměřuje se přitom zejména na změny v dani z příjmu fyzických osob. Obsahuje prakticky využitelné příklady daňové povinnosti a podrobný popis současného i budoucího ...
 • Zhodnocení kalkulací ve vybrané soukropomoprávní korporaci a návrhy na zlepšení zjjištěného stavu 

  Hudečková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na provedení kritické analýzy stávající úrovně klasifikace nákladů a kalkulací ve vybrané společnosti, která se zabývá zakázkovou výrobou. Cílem práce je na základě zjištěných nedostatků navrhnout ...