Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza a monitorování obchodních procesů 

  Procházková, Martina
  Práce se zabývá dolováním z procesů, dolováním z dat obecně, metodami pro klasifikaci a predikci, managmentem podnikových procesů a simulací. Obsahuje také program na vytváření simulačních dat a testování metod pro dolování ...
 • Aplikace pro zobrazení struktury konečného automatu 

  Polcer, Ondřej
  Cílem práce je aplikace, která převádí textovou podobu konečného automatu na tzv. "stavový diagram", který je obecně pro vyjádření vzájemných vazeb názornější, než textová forma. Nejprve se strojová podoba konečného automatu ...
 • Částečně paralelní hluboké zásobníkové automaty 

  Ševčík, Miroslav
  Tato práce zavádí částečně paralelní hluboké zásobníkové automaty jako rozšíření sekvenčních hlubokých zásobníkových automatů. Toto rozšíření spočívá v tom, že oproti sekvenční verzi je automat schopen provést expanzi n ...
 • Datová vrstva Workflow systému 

  Prochocká, Kristína
  Tato bakalářská práce se zabývá konkrétním návrhem datové vrstvy Workflow systému. Workflow systemy jsou užívané pro rozličné účely mnoha firmami. Výsledná práce navrhuje jednoduchou a flexibilni reprezentaci Workflow ...
 • Demonstrace grafových algoritmů 

  Varadinek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace pro demonstraci a vizualizaci některých grafových algoritmů. Aplikace uživateli umožňuje vytvořit graf, ohodnotit hrany nebo pojmenovat a rozmístit vrcholy. Nad takto ...
 • Demonstrační program konstrukce LL tabulky 

  Choleva, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou implementací výukové aplikace pro konstrukci LL tabulky na bázi zadané gramatiky. Tato tabulka je využívaná prediktivním syntaktickým analyzátorem. Součástí této aplikace je i ukázka ...
 • Detekce a zotavení se z chyb při syntaktické analýze 

  Sák, Vladimír
  Práce se zaobírá detekcí a zotavením se z chyb při syntaktické analýze. Hlavním cílem práce bylo navrhnutí a implementace metody pro detekci chyb a pro zotavení se z těchto chyb. Vytvořená metoda vychází z Hartmannovy ...
 • FORMÁLNÍ MODEL ROZHODOVACÍHO PROCESU PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH DAT 

  Zámečníková, Eva
  Tato disertační práce se zabývá problematikou zpracování vysokofrekvenčních časových řad. Zaměřuje se na návrh algoritmů a metod pro podporu predikce těchto dat. Výsledkem je model pro podporu řízení rozhodovacího procesu ...
 • Generování uživatelského rozhraní pro Workflow systém 

  Šímová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým generováním uživatelského rozhraní z definovaných metadat, zejména generováním uživatelských formulářů. Dále řeší úpravy metadat a čtení a ukládání uživatelských dat ve formulářích. ...
 • Gramatické systémy a syntaktická analýza založený na nich 

  Handlíř, Jaroslav
  Tato práce se věnuje problematice gramatických systémů. Definuje jak kooperující distribuované CD gramatické systémy, tak i paralelně komunikující PC gramatické systémy ve spojení s bezkontextovými gramatikami. Dále zkoumá ...
 • Komunitní portál 

  Gajdůšek, František
  Cílem práce je vytvořit komunitní portál pro českou pobočku firmy Red Hat. Účelem tohoto portálu je umožnit jednoduše a v přehledné formě zaměstnancům brněnské pobočky Red Hat publikovat informace o aktivitách firmy pro ...
 • Logická hra Futoshiki 

  Benedikti, Tomáš
  Tato práce se zaobírá problematikou logických her a hlavolamů. Hlavním zaměřením je hra Futoshiki, její historie a pravidla. Detailně se popisují algoritmy použité ve vytvořené aplikaci, od jejich návrhu po implementaci. ...
 • Logická hra Kakuro 

  Hodáň, Ján
  Tato práce stručně popisuje historii logiky a logických her. Podrobně vysvětluje pravidla a způsoby řešení hry kakuro. Do hloubky bude rozebrána problematika a způsoby implementace této hry. V posledních kapitolách bude ...
 • Metoda BSC (Balanced scorecard) a možnosti aplikace do IT oblasti 

  Navrátilová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá využitím metody Balanced Scorecard. Metoda měří výkonnost podniku pomocí finančních i nefinančních ukazatelů, které jsou podstatné pro zvýšení výkonu a efektivnosti. V práci je uveden přehled ...
 • Modulární generátor webových stránek 

  Vlasák, Jan
  Tato práce popisuje současné způsoby vytváření webových stránek a nástroje potřebné k jejich vytvoření. Práce také implementuje nový nástroj - editor webových stránek s vizuálním návrhářem, který je na rozdíl od ostatních ...
 • Nástroj pro podporu provádění analýzy finančního zdraví firmy 

  Eliáš, Jakub
  Cílem této práce je shrnout problematiku finančního plánování a provádění finanční analýzy firmy se zaměřením na hlavní finanční ukazatele, které se k finanční analýze používají. Na základě prostudování a zhodnocení ...
 • Nástroj pro podporu volby optimální strategie firmy 

  Adamec, Jaroslav
  Práce se zabývá teoretickými východisky pro seznámení se s produktem, firmou, konkurencí a strategiemi. Srovnává hmotné a nehmotné produkty a zkoumá vlastnosti informačního zboží. Zabývá se zákonitostmi strategického řízení ...
 • Návrh marketingového plánu pro firmu specializovanou na informační zboží 

  Šulc, Martin
  Předmětem diplomové práce "Návrh marketingového plánu pro firmu specializovanou na informační zboží" je na základě teoretických východisek navrhnout systém, který generuje marketingový plán ze zadaných vstupních údajů. ...
 • Osobní plánovač 

  Trávník, Vladimír
  Hlavním záměrem této bakalářské práce je shrnout problematiku osobního plánování, které je speciálně zaměřeno na finanční poradce. Dále na základě analýzy stávajících řešení vytyčit základní cíle, které by měl výsledný ...
 • Popis japonských znaků 

  Holáň, Jakub
  Japonský jazyk má z historických důvodů velmi komplikovanou ortografickou stránku skládající se z více různě propojených abeced, kde jednotlivé znaky mohou být jak logogramy (znaky reprezentující celá slova) tak fonogramy ...