Now showing items 1-1 of 1

  • Svařování korozivzdorných ocelí v čistírnách odpadních vod 

    Zána, Jiří
    Práce se zabývá svařováním korozivzdorných ocelí v čistírnách odpadních vod a předkládá návrh dvou nejvhodnějších materiálů, které eliminují základní nevýhody pro ocel v těchto prostředích. V rámci experimentu jsou pro ...