Now showing items 1-2 of 2

  • Spínaný zdroj s digitální řídící smyčkou 

    Zápeca, Jan
    Diplomová práce seznamuje s funkcí jednočinného propustného měniče. Zabývá se detailním vysvětlením funkce jednočinného propustného měniče s demagnetizačním vinutím a jednočinného můstkového propustného měniče. Popisuje ...
  • Tester operačních zesilovačů typu 1458 

    Zápeca, Jan
    Bakalářská práce se snaží vhodnými prostředky popsat vývoj zařízení určeného k testovaní OZ typu 1458. Vývoj je spojen s teoretickou přípravou potřebnou k budoucí aplikaci získaných poznatků. Tyto poznatky jsou dále ...