Now showing items 1-20 of 22

 • Algoritmy zpracování signálu na platformě AVR32 

  Záplata, Filip
  Diplomová práce zhodnocuje vlastnosti architektury AVR32, mikroarchitektury AVR32UC a hlavně mikrokontroléru AT32UC3A0512. Tento mikrokontrolér je osazen na desce EVK1100, která je zde použita pro odlaďování aplikací. Celý ...
 • Anténa a LNA pro vícepásmový přijímač GNSS 

  Ondráš, Michal
  Tento projekt popisuje mikropáskovou anténu pro GNSS a nízkošumový zesilovač. Mikropásková anténa je moderní typ antény. Anténa v tomto projektu je dvoupásmová s kruhovou polarizací. Tato práce popisuje jak vyrobit anténu, ...
 • Anténa a nízkošumový zesilovač pro pásmo L 

  Kučera, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá systémem pro příjem meteorologických snímků z družic umístěných na nízkých oběžných drahách. Dále poskytuje základní informace o družicích NOAA, METOP a FY. Součástí je také odvození rovnic, ...
 • Autonomní ovladač antén v azimutu a elevaci 

  Lyko, Antonín
  Dokument popisuje realizaci rozhraní k řízení anténních rotátorů pomocí počítače. Jsou vysvětleny způsoby externího ovládání anténních rotátorů, současná řešení této problematiky a navrhnuta nová možná řešení. Závěr práce ...
 • Chytrý zámek využívající sítě IoT 

  Vitula, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem bateriově napájeného chytrého zámku využívajícího sítě IoT a technologii NFC pro autentizaci uživatele. V první části popisuje jednotlivé komponenty, které budou použity pro návrh ...
 • Detektor změny polohy pracující v síti IoT 

  Beňo, Michal
  Táto práca sa zaoberá vývojom zariadenia detekujúce zmenu polohy, ktoré bude pracovať v sieti IoT, konkrétne na LoRa technológií. Zariadenie bude napájané akumulátorom a hlavná požiadavka preto je navrhnúť toto zariadenie ...
 • Digitální filtrace na 8-bitových procesorech 

  Záplata, Filip
  Cílem mé bakalářské práce je digitální filtrace pomocí 8-bitových procesorů. Číslicové filtry jsou hojně využívané a postupně vytlačují jejich analogové protějšky. Jejich výhody jsou nesporné, ale větší rozvoj stále brzdí ...
 • Impulzní zdroj na rezonančním principu s kompenzací účiníku 

  Punar, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na LLC rezonanční zdroje a kompenzací účiníku. První část práce je zaměřena na výběr vhodného kontroléru pro řízení tohoto zdroje. Zde je kladen důraz převážně na účinnost a EMC. Dále se ...
 • Konvertor pro příjem digitálních družicových snímků v pásmu L 

  Bürger, David
  Down konvertor je směšovač, který má tři porty. Dva porty jsou vstupní a jeden port výstupní. Na jeden vstupní port je připojen signál, který vysílá meteorologická družice o frekvenci 1,7 GHz tato frekvence spadá do L–pásma ...
 • Laboratorní vysokofrekvenční generátor 

  Konzal, Jan
  Tato práce popisuje návrh vysokofrekvenčního laboratorního generátoru, založeném na principu nepřímé analogové syntézy s fázovým závěsem. První část práce popisuje princip přímé číslicové a nepřímé analogové syntézy. ...
 • Malý CNC stroj 

  Moštěk, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a stavbou tříosého CNC stroje primárně určeného k vrtání DPS a výrobu předních panelů pro různá elektronická zařízení. Všechny tři osy jsou poháněny krokovými motory NEMA 23 připojenými ...
 • Modulátor a demodulátor pro mikrovlnný spoj 

  Martinec, Matěj
  Tato práce se zabývá návrhem mezifrekvenční části vysílače a přijímače využívající digitální modulace BPSK a QPSK pro mikrovlnný spoj pracující v pásmu frekvencí 24 – 26 GHz. Kromě výběru vhodného modulátoru a demodulátoru ...
 • MPPT regulátor pro malé bezpilotní prostředky 

  Košút, Martin
  Táto práca sa zaoberá návrhom regulátora sledujúceho bod maximálneho výkonu fotovoltaických článkov vstavaných v krídlach UAV. Fotovoltaické články sú používané na pokrytie spotreby a pre nabíjanie palubných akumulátorov ...
 • Pokročilé algoritmy zpracování signálů pro družicovou komunikaci 

  Záplata, Filip
  Dizertační práce je zaměřena na softwarově definované přijímače určené k úzkopásmové družicové komunikaci. Komunikační kanály družicových spojů zahrnujících komunikaci s hlubokým vesmírem jsou zatíženy vysokými úrovněmi ...
 • Referenční návrh HID periferie Touch Pad 

  Děcký, Miroslav
  Semestrální práce se zabývá návrhem a realizací HID periferie Touch Pad. Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací referenčního HID zařízení Touchpad. Pro realizaci touchpadu bude využito mikrokontrolerů rodiny Kinetis ...
 • Softwarový přijímač GNSS 

  Jedlička, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou a příjmem volně dostupných signálů navigačních družic v pásmech L1 a E1 pro systémy GPS a Galileo. Mezi etapy příjmu signálu, o kterých tato práce pojednává, patří proces nalezení fáze ...
 • Softwarový přijímač pro dálkový průzkum Země v pásmu X 

  Zedka, Radim
  Práce se zabývá procesem návrhu digitálního přijímače pro signály družic dálkového průzkumu Země v pásmu X. V první části je uveden seznam družic které umožnují příjem vědeckých dat pomocí amatérských neautorizovaných ...
 • Systém automatického měření elevace a azimutu 

  Večeřa, Jindřich
  Bakalářská práce se zabývá systémem automatického měření azimutu a elevace za účelem směrování antény, při komunikaci s družicemi na oběžné dráze. To je zprostředkováno magnetometrem a akcelerometrem. Nedílnou součástí je ...
 • Širokopásmový měřič úrovně bílého šumu 

  Klegová, Hana
  Tato práce se zabývá měřením šumu extraterestických objektů širokopásmovým mikrovlnným přijímačem s mezními frekvencemi 144 - 149 MHz. V práci je navržen širokopásmový měřič úrovně bílého šumu vzhledem k referenční hodnotě ...
 • Univerzální monitorovací a diagnostická sonda pro sériovou komunikaci 

  Dvořák, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem zařízení pro analýzu komunikace na standardizovaných sériových rozhraních, která mají rozdílné parametry. Výstupem práce je kompletní návrh zařízení včetně schémata zapojení, desky plošného spoje ...