Now showing items 1-7 of 7

 • Calibration of an advanced material model for a shotcrete lining 

  Chalmovský, Juraj; Závacký, Martin; Miča, Lumír (IOP Publishing, 2017-09-21)
  Proper choice of a constitutive model is an essential part of any successful application of numerical methods in geotechnical engineering. In most cases, attention is paid to the soil constitutive model. For structural ...
 • Plně pravděpodobnostní posouzení únosnosti plošného základu 

  Šarman, Jan
  Práce se zabývá problematikou plně pravděpodobnostního návrhu plošného základu. V první části práce je popsán deterministický a plně pravděpodobnostní návrh. Následně jsou obě metody aplikovány na zadané úloze. Závěrem ...
 • Posouzení návrhu sanace tělesa železničního násypu 

  Vašina, Adam
  Součástí projektu „Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“ je sanace nevyhovujícího železničního náspu na trati Brno-Havlíčkův Brod. Předmětem práce je posouzení sanačních opatření v programu Plaxis 2D a seznámení se se ...
 • Statistical Estimate of Uniaxial Compressive Strength of Rock Based on Shore Hardness 

  Závacký, Martin; Štefaňák, Jan; Horák, Vladislav; Miča, Lumír (Elsevier, 2017-06-20)
  The paper presents the use of advanced stochastic simulation techniques for estimating the strength behavior of rock materials. The Shore Rebound hardness was measured on fifty rock specimens coming from eleven different ...
 • Trvalé zabezpečenie zárezu svahu 

  Závacký, Martin
  Témou práce je vytvoriť prehľad spôsobov paženia hlbokých výkopov. Ďalej je cieľom prakticky uplatniť tieto poznatky a navrhnúť vhodné riešenie zabezpečenia pre konkrétne stavenisko na základe jeho špecifík. Navrhnuté ...
 • Tunel na trase rychlé železnice 

  Závacký, Martin
  Témou práce je vytvorenie koncepčnej štúdie tunela na plánovanej vysokorýchlostnej trati s výberom vhodného priečneho usporiadania a metódy razenia s ohľadom na miestne geologické pomery, taktiež návrh primárneho zabezpečenia ...
 • Vliv nového základu na konstrukci vinného sklepa 

  Dostál, Tomáš
  V tradiční vinařské obci Dolní Bojanovice došlo ke sporu dvou stran. Spor vznikl na základě obavy o negativní dopad na stávající konstrukci vinného sklepa způsobený přitížením novostavbou montované haly. Bakalářská práce ...