Now showing items 1-5 of 5

 • Bezkontaktní měření teploty 

  Závodný, Ondřej
  V této bakalářské práci se zabývám problematikou bezkontaktního měření a praktickým ověřováním základních parametrů termokamery Fluke Ti20. Jedná se zejména o experimentální měření na zdroji referenční teploty a na přípravku ...
 • Marketingový průzkum – případová studie výhodnosti a návratnosti výstavby relaxačního centra Lhotka 

  Závodný, Ondřej
  V této diplomové práci se zabývám problematikou marketingového výzkumu, a jeho praktickým využitím na téma: Marketingový průzkum - případová studie výhodnosti a návratnosti výstavby relaxačního centra Lhotka. Cíl této ...
 • Simulace datových sítí v OMNeT++ 

  Závodný, Ondřej
  Obsahem práce je prozkoumat možnosti simulace datových sítí v simulačním prostředí OMNeT++, za využití nástavby INET framework a za dodržení standardů 802.3(ethernet) a 802.11(Wi-Fi). V daném prostředí bude simulován ...
 • Správa sítí s Mobile IP pomocí SNMP 

  Závodný, Ondřej
  Obsahem této diplomové práce je prozkoumání možností využití protokolu SNMP pro správu aktivních prvků, které poskytují služby protokolu Mobile IP. První dvě kapitoly se zabývají teoretickým rozborem protokolu Mobile IP a ...
 • Využití vybraných metod ekonomické a strategické analýzy pro rozpoznání rizik podnikatelského subjektu 

  Kavková, Karolína
  Hlavním účelem diplomové práce je analýza cestovní agentury Bolsa travel pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy pro rozpoznání rizik. Práce se skládá ze čtyř částí. První část pracuje s teoretickými ...