Now showing items 1-2 of 2

  • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

    Závorka, Martin
    Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na nábřeží řeky Bečvy v Přerově. Jedná se o polyfunkční dům s funkcemi bydlení, obchodu a občanské vybavenosti. Návrh reaguje na ...
  • Nové polyfunkční využití výrobního objektu Vlněny v Brně 

    Závorka, Martin
    Cílem práce je návrh rekonverze vybrané skupiny objektů v bývalé textilní továrně Vlněna na polyfunkční městský objekt; dále podpořit obnovu genia loci této lokality. Hlavním motivem práce je hledání nového funkčního ...