Now showing items 1-3 of 3

 • Solution methods of composite beams 

  Jamal, Dany
  Solutions of composite beams encounter some specific problems, such as shrinkage and creep of concrete, cracking of concrete and plasticity of steel, partial interaction of elements or history of erection and loading ...
 • Statická analýza obloukové mostní konstrukce 

  Farkasová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je provést statický výpočet obloukové mostní konstrukce o dvou polích s mostovkou zavěšenou na táhlech. Mým úkolem bylo sestavení výpočtového modelu mostní konstrukce, provedení výpočtu zatížení a ...
 • Statické řešení konstrukcí dřevěných halových objektů 

  Koch, Filip
  Předmětem bakalářské práce je navržení a posouzení zastřešení skladovací haly. Práce řeší 4 odlišné typy střešních konstrukcí pro halu o půdorysných rozměrech 12 x 24 m. Pro každou konstrukci je stanovena geometrie, zatížení, ...