Now showing items 1-15 of 15

 • Architektura a umění 

  Ivkovičová, Natálie
  Návrh galerie pro město Litomyšl byl doprovázen vlastním výběrem parcely na základě analýz a průzkumu města. Galerie leží v srdci města na ose významného pohledu z náměstí a reaguje na ně nejen hmotou, ale I cestou v podobě ...
 • The Impact of Fortifications on the Formation and Development of Our Cities 

  Zíka, Vratislav (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Založení naprosté většiny našich měst úzce souvisí s rozsahem a podobou jejich opevnění. Po několik staletí tak byly městské hradby určující silou v urbanismu a u mnoha měst je jejich vliv patrný a platný dodnes. Příspěvek ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Zíka, Vratislav
  projekt městského domu na nabřeží v přerově, oblý tvar sleduje pohyb zastáčky, kvůli parovodu není dům dotažen až ke konci parcely
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Sýkorová, Alexandra
  Koncept obytného súboru v Brne sa snaží nadviazať na charakter mestskej okrajovej časti Komín, v ktorej sa nachádza. Má priam dedinský charakter “dedina v meste“ . jeho poloha blízka prírode, škole, detskému ihrisku, ale ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Čulenová, Martina
  Obytný súbor na ulici Pastviny sa skladá z 5 nízkopodlažných domov a radovej zástavby. Ako doplnenie občianskej vybavenosti sa tu nachádza biotopové jazierko a skautské centum. Nová zástavba reaguje na existujúcu. Medzi ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Figlovská, Petra
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obytného souboru na ul. Pastviny v Brně - Komíně. Terén na většině parcely pomalu stoupá, ve východní části je stoupání prudké. Tato část je využita jako zahrádky. Rovnější část je určena ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Domčíková, Radka
  Obytný soubor na ulici Pastviny v městské části Brno-Komín je navržen na místě současné zahrádkářské kolonie. Parcela, obklopená z jihu katalogovými řadovými domky, je zasazena v mělké prohlubni a směrem na východ stoupá ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Dohnalová, Kamila
  Návrh obytného souboru na Pastvinách se soustředí na vytvoření příjemného bydlení v přírodním prostředí s vysokou kvalitou, v rámci města. Základem konceptu bylo nabídnout budoucím obyvatelům komfort soukromých vnitřních ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Tvrdá, Veronika
  obytný súbor, Brno - Komín, modul
 • PROSTOROVÁ KULTIVACE KOLÁČKOVA NÁMĚSTÍ VE SLAVKOVĚ 

  Brázdová, Dana
  Projekt se snaží vrátit význam Koláčkova náměstí v rámci města. Úprava a vlastní oživení území dodá potřebný městotvorný prvek. Také funkční náplň novostaveb zvýší využivatelnost centra. Informační centrum, knihovna, ...
 • REVITALIZACE A PROSTOROVÁ KULTIVACE KLÁŠTERA ROSA COELLI V DOLNÍCH KOUNICÍCH 

  Vankušová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom zastrešenia pre kláštorný kostol Rosa Coeli. Myšlienka na revitalizáciu týmto spôsobom vyplynula z predchádzajúcich analýz. Aktuálne je síce Rosa Coeli vyhľadávaná lokalita, ale ako objekt ...
 • REVITALIZACE A PROSTOROVÁ KULTIVACE KLÁŠTERA ROSA COELLI V DOLNÍCH KOUNICÍCH 

  Proisl, Daniel
  Působivá ruina kostela má jistě svoje kouzlo a může být v této formě turistickým lákadlem, myslím si ale, že v dnešní době je škoda mít takovouto hodnotnou památku s potencionálně atraktivním okolím pouze na nedělní ...
 • REVITALIZACE A PROSTOROVÁ KULTIVACE KLÁŠTERNÍHO PIVOVARU V BROUMOVĚ 

  Jirka, Martin
  Hledání nového využití staré budovy pivovaru na okraji centra Broumova.
 • STRATEGIE OBNOVY A REVITALIZACE ŽIDOVSKÉ ČTVRTI V TŘEBÍČI 

  Teplíčková, Jana
  Předmětem diplomové práce je návrh strategie obnovy a revitalizace židovské čtvrti v Třebíči. Přestože byla nedávno zařazena na prestižní seznam světového dědictví UNESCO a město učinilo již řadu pozitivních kroků k její ...
 • Znojmo – Zámek, rotunda a pivovar 

  Zíka, Vratislav
  Urbanistická a architektonická studie rozvoje hradní ostrožny ve Znojmě s důrazem na udržitelnou životaschopnost lokality se vzájemnými vazbami krajiny, města, zámku, pivovaru a románské rotundy sv. Kateřiny. Cílem návrhu ...