Now showing items 1-2 of 2

  • Nízkohlučné povrchy vozovek 

    Zítka, Patrik
    Bakalářská práce je zaměřena na použití nízkohlučných povrchů vozovek kvůli stále se zvyšujícímu hluku od dopravy. Jednotlivé typy těchto vozovek jsou zde rozebrány a uvedeny jejich výhody a nevýhody. Dále jsou shrnuty a ...
  • Problematika použití R - materiálu do asfaltových směsí 

    Zítka, Patrik
    Diplomová práce se zabývá problematikou použití R-materiálu do asfaltových směsí. V teoretické části jsou rozebrány druhy recyklace netuhých vozovek a způsoby přidávání R-materiálu do asfaltových směsí. Praktická část se ...