Now showing items 1-1 of 1

  • Financování neziskové organizace 

    Zabák, Martin
    Práce se bude zabývat financováním a finanční analýzou neziskových organizací se zaměřením na amatérské fotbalové kluby. V analytické části bude provedeno zhodnocení finanční analýzy, CBA analýza na návrh nové budovy se ...